பணமும் பிணமும்

கழுத்துசுருக்கை தளர்த்திக்கொண்டே
விண்ணப்பத்தை நிராகரித்தார்.
விதிமுறையை தளர்த்த முடியாதாம்.
கைப்பையின் உள்ளில்
கட்டப்பட்டிருந்த பணக்கட்டை தளர்த்தியதில்
விதிமுறைகள் தளர்ந்து நீர்த்துப்போயின.
+++++
எண்கள் சதி செய்து
போதுமான அளவில் வராமல் போகவே
சேரப்போன கல்லூரியில்
எண்களை எடுத்துவாருங்கள் என்றார்கள்.
உருவிலா எண்ணை
சலவை நோட்டாய் உரு தந்து
எடுத்துவந்தபோது
கல்லூரிப்பூட்டுகள் களிப்படைந்து
தானாகவே திறந்துகொண்டன.
+++++
கதவு என்பது அவளின்
காரணப்பெயர்
எந்த சட்டையிலும்
முதலிரு பட்டன்களை தைத்துக்கொண்டதேயில்லை.
முழுக்கதவு திறப்பது மட்டும்
உண்டியலில் இவன் இடும்
வெள்ளி தங்கக்காசுகளுக்காகத்தான்
+++++
“எல்லாம் கிடைச்சிடுச்சு
காசு இருந்தாப்லே”
என்று போதையில் பாடிக்கொண்டு
படியில் சறுக்கியவன்
கடைசிப்படியில் அமர்ந்திருந்த
ராப்பிச்சைக்காரனின் மடியில் விழுந்து
ரத்தம் கசிந்து இறந்தான்.
+++++
படியெங்கும் விழுந்திருந்த
நோட்டுகள் ராப்பிச்சையின்
கைக்குப்போன பின்னும்
உயிர் வந்தபாடில்லை.
இரு பாதசாரிகள்
அவன் கையின், கழுத்தின்
நகைகளை கழற்றி பணக்காரரானார்கள்.
எனினும் மூச்சு திரும்பவில்லை.
அவனின் ஆவி
மேலூலகத்தில் பரிதவித்தது
பூவுலகில் அனாதையாய் கிடக்கும்
தன்னுடைய பூதவுடலை பார்த்து.
+++++
உயிரிழந்த பின்னால்
அற்புதவிளக்குகூட
அல்லாவுதீனை அடக்கம் செய்யாமலேயே
வேறு எஜமானுக்கு
சேவைசெய்ய சென்று விடுகின்றது.

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.