மொட்டின் வாசம்

ஒரு கோட்டை வீழ்ந்த
வெற்றியை கொண்டாடிக்கொண்டிருக்கும்போது
கைப்பற்றாத கோட்டைகளை
எண்ணத்தொடங்கினான்
எண்ணிக்கை முடியும் முன்னரே
வீழ்ந்த கோட்டையை வேறு யாரோ
எடுத்துக்கொண்டனர்
மன்னன் இன்னும் எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறான்
கம்பிகளையும் நாட்களையும்
+++++
வரப்போகும் மனைவியின்
புகைப்பட உருவிற்கு
முடிவிலா முத்தங்கள்
நிச்சயதார்த்தம் முறிந்தது
மனைவியாகப்போகிறவள்
வேறுயாருக்கோ நிஜத்தில்
முத்தம் கொடுத்தாளாம்.
இவனுக்கு வேறு புகைப்படம் கிடைத்தது
இவனின் முத்தங்கள் தொடர்கின்றன
+++++
இலக்கை முதலில் அடைந்துவிடும்
வெறியில்
பாதை தாண்டி ஓடிவிட்டான்
பந்தயத்திலிருந்து விலக்கிவிட்டார்கள்
அடுத்த பந்தயம் நடக்க
நாட்கள் பிடிக்கும்
நகத்தைக்கடித்து நகத்தைக்கடித்து
காத்திருந்ததில்
ஓடுவது மறந்துவிட்டது